free web hit counter
Get a site

Copywriting

Copywriting

Aktuality je tvorba marketingových a reklamních textů. Tyto texty mají podpořit prodej výrobků a nabízených služeb.
V obchodním světě má kvalitní copywriting důležitou úlohu. Tou úlohou je přesvědčení zákazníka o zakoupení zboží nebo nabízené služby.
Copywriting

Copywriter je textař, který se copywritingem zabývá

Společnost Press News Vám nabízí realizaci copywritingu. Press News Media je marketingová a mediální agentura, která nabízí realizaci mediální kampaně, tvorbu strategií na míru, optimalizaci webů, odstranění negativních zpráv, tiskové zprávy a PR články.

Copywriting a čím se zabývá copywriter?

reklamy
webové stránky
tiskové zprávy
PR články
katalogy
návrhy sloganů
návrhy názvů

Pravidla při psaní copywritingu

gramatická správnost
stylistická správnost
unikátnost
přínos pro čtenáře
pozitivní nádech
důvěryhodnost
pravdivé informace
důležité informace

Copywriting jak psát správně texty?             

Před tím než začnete psát, je dobré si odpovědět na otázky, např. jaké jsou cíle textu, pro koho píšu, jaké informace potřebuji sdělit, čím upoutat, apod.
copywrighter, připravte si jednoduchou osnovu, podle které se pak budete řídit. Při psaní usilujte o jednoduchost textu. Využívejte jednoduché věty. Souvětí skoro nepoužívejte, vyvarujete se tím chyb. Dobrým trikem je začínat větu spojkami „a“, „nebo“ apod.
Pozornost pro čtení textu přitahují podnadpisy, ztučněná slova, odkazy na webové stránky, obrázky, seznamy, apod.
Při psaní textů dodržujte odstavce. Platí pravidlo na jeden odstavec – jedna myšlenka.

Jak na copywriting?

copywrighter,důležitým začátkem je poutavý nadpis. Abychom čtenáře namotivovali k četbě, je dobré psát krátký titulek. Titulek již o článku řekne mnoho.
Text by měl mít krátkou anotaci, která shrne o čem článek je. Text může být přehlednější, pokud budete používat podnadpisy kapitol.
Zvýrazněním důležitých klíčových slov dodáte textu větší přitažlivost.

Redakce press news

Doporučuje další zajímavé články na mediích

copywrighter

Promo články

seo nástroje